Hotline: 0989 336 283

Quy định và hình thức thanh toán

Nhằm giúp khách hàng đơn giản hóa và an toàn trong thanh toán khi mua hàng, Abi Store quy định các phương thức thanh toán.

Tùy theo các trường hợp giao dịch quý khách có thể lựa chọn một trong các hình thức thanh toán như sau:
1. Thanh toán tiền mặt

2. Hình thức thanh toán bằng thẻ

3. Chuyển khoản qua ngân hàng

error: Content is protected !!